Bouw zelf een orgel!

Workshop voor basisscholen in Limburg

In de compleet verzorgde workshop Bouw zelf een orgel voor basisscholen zetten de kinderen zelf een echt klein orgel (het “doe-orgel”) in elkaar – compleet met toetsen, pijpen en bijhorende onderdelen. Daardoor leren de kinderen spelenderwijs hoe een orgel werkt en wat er allemaal moet gebeuren tot een toon kan klinken. Daarna krijgen de leerlingen de gelegenheid het orgel te bespelen, zij moeten daarbij zelf voor de lucht (wind) zorgen door te pompen. Tijdens het laatste uur gaat de groep indien mogelijk naar het orgel van de plaatselijke kerk.

Het project verbindt dus muziek en techniek. Ook het cultuurhistorisch aspect komt aan bod. De kinderen zijn vooral veel zelf bezig. De workshop duurt één dagdeel (ca. 3 uur) per groep en is geschikt voor groepen 5-8. De workshops worden gegeven door Wim Janssen – bedenker van het doe-orgel, dat inmiddels in workshops over de hele wereld gebruikt wordt – of door Christine Moraal, organist in Zuid-Limburg.

Door ondersteuning door de Stichting Samenwerkende Orgelkringen Limburg (SOL) en de Provincie Limburg kan dit project voor de scholen gratis worden aangeboden.

https://www.orgelkids.nl/cultuuraanbod/scholenproject-stichting-sol-limburg/

Contact

Wim Janssen (06 43867105) w.j.jans@outlook.com
Christine Moraal (06 1850 0386) christine@moraal.com