Scholenproject

In samenwerking met een aantal vrijwilligers biedt de stichting SOL een tweetal educatieve projecten aan om leerlingen van het basisonderwijs te laten kennismaken met het orgel en de orgelcultuur.

In het eerste project maken leerlingen tijdens een viertal lessen kennis met het functioneren van het orgel aan de hand van een klein orgel. Ze leren luisteren naar de diversiteit in klank van de verschillende registers, ze zingen en spelen liedjes. Na de vier lessen in school brengt de groep een bezoek aan het orgel in de plaatselijke parochiekerk. Hier wordt nogmaals het functioneren van een orgel uitgelegd en kunnen de leerlingen onder begeleiding op het orgel spelen. De lessen worden verzorgd door een muziekdocent en het lesprogramma kan heel goed ingepast worden in een doorlopende leerlijn met betrekking tot toetsinstrumenten.

Het tweede project dat dit jaar wordt aangeboden voor leerlingen van het basisonderwijs in de regio’s Roermond en Meerssen gaat vooral in op de bouw en werking van het orgel. Het lesprogramma omvat een ochtend. De leerlingen bouwen samen een klein functionerend orgel bestaande uit 2 registers, 24 toetsen en pijpen. Daarna krijgen de leerlingen de gelegenheid het orgel te bespelen, zij moeten daarbij zelf voor de lucht (wind) zorgen door te pompen. Tijdens het laatste uur gaat de groep indien mogelijk naar het orgel van de plaatselijke kerk.

ICCers van basisscholen, geïnteresseerde leerkrachten of ouders van leerlingen kunnen voor het eerste project contact opnemen met coördinator Ad Gijzels (046-4497040) of ad.gijzels@gmail.com. Voor het tweede project kunnen zij contact opnemen met coördinator Wim Janssen (06-43867105) of w.j.jans@outlook.com. Bij deelname aan het eerste project worden enkel de gemaakte onkosten in rekening gebracht, deelname aan het tweede project is kosteloos. Deze kosten zijn voor rekening van de stichting SOL.

Deze projecten komen mede tot stand door medewerking van Verschueren Orgelbouw en financiële steun van de Provincie Limburg.