Open Orgeldag

Op zaterdag 13 juli is het mogelijk om diverse orgels in Limburg een half uur te bespelen. Per te bespelen orgel wordt een onkostenvergoeding van €5 gevraagd voor de betreffende kerk.

Te bespelen zijn de volgende orgels:

 • Elsloo – St. Augustinuskerk, Pereboom & Leijser (1874), II P/23
 • Kanne-Riemst (B), St. Hubertuskerk, bouwer onbekend, I/half pedaal/10
 • Lottum – St. Gertrudiskerk, Verschueren (2004) en ouder, II P/14
 • Maastricht – St. Janskerk, Verschueren (1992) en ouder, II P/25
 • Maastricht – St. Servaasbasiliek, Verschueren (1991) en ouder, III P/41
 • Nederweert – St. Lambertuskerk, Clerinx (1853), II P/27
 • Nuth – St. Bavokerk, Verschueren (1981) en ouder, II P/13
 • Panningen – Missiehuis, Mutin (1912), II P/12
 • Roggel – St. Petruskerk, Verschueren (), II P/19
 • Sittard – Apostolisch Genootschap, Kramer (1983), III P/15
 • Susteren – St. Amelbergabasiliek, Weidtman (1680), I p/14
 • Vaals – Hervormde kerk, Teschemacher (1772), I p/15
 • Vrangendael-Sittard – Christus’ Hemelvaart, Assendelft (1748), I / 8
 • Weert – Franciscushuis, Vermeulen (1968), II P/25
 • Wijlre – St. Gertrudiskerk, Gebr. Müller (1861), II P/26
 • Zussen-Riemst (B) – St. Genovevakerk, Schumacher (1967), II p/13

Bij aanmelding gelieve u aan te geven welk orgel u wilt bespelen en in geval van meerdere orgels de voorkeursvolgorde. Per bespeler kunnen om logistieke redenen maximaal 4 orgels bespeeld worden. Met voorkeuren zoals tijdstippen en tijdspanne tussen orgels kan de organisatie geen rekening houden, er zal op basis van praktische haalbaarheid een indeling worden gemaakt, waarbij ook moet worden meegewogen dat er op deze dag in de deelnemende kerken nog reguliere diensten (zoals uitvaarten) kunnen worden gepland. Voor de goede orde wordt alvast meegedeeld dat over het algemeen de bespelingen vanaf 10.00 uur mogelijk zullen zijn.

In alle gevallen geldt dat u -om in aanmerking te komen voor bespeling- een bedrag van € 5,- pér orgel bij opgave dient over te maken op bankrekeningnummer:
NL77 RABO 0104 9468 49 t.n.v. Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg
o.v.v. Open Orgeldag 2024. Als er geld is overgemaakt voor een speelwens die niet vervuld kan worden, zal het overgemaakte geld teruggestort worden.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dan kunt u zich uitsluitend per e-mail aanmelden bij: secretaris@stichting-sol.nl t/m 30 juni 2024, op welke datum uw betaling ook op de rekening dient te zijn gestort.
De organisatie behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze dag in te delen, u kunt geen rechten ontlenen aan de gedane opgave.

Ná 30 juni zal zo spoedig mogelijk het speelrooster aan u bekend worden gemaakt.

Laatst bijgewerkt op 3 maart 2024