Open Orgeldag

Op zaterdag 12 augustus kunnen de volgende orgels worden bespeeld:

O Elsloo – St. Augustinus – Pereboom & Leijser (1874) – II P / 23
O Genoelselderen (B) – St. Martinuskerk – Ruef (1872) – I
O Millen (B) – St. Stefanuskerk – Grégoire (1745) – II p / 15
O Maastricht – St. Jan – Verschueren (1992) en ouder II P / 25
O Maastricht – St. Servaasbasiliek – Verschueren (1991) en ouder III P / 41
O Nederweert – St. Lambertuskerk – Clerinx (1853) II P / 27
O Panningen – Missiehuis – Mutin (1912) II P / 12
O Sittard – Apostolisch Genootschap – Kramer (1983) – III P / 15
O Susteren – St. Amelbergabasiliek – Weidtman (1680) – I p / 14
O Voerendaal – St. Laurentiuskerk – Pereboom en Leijser (1859) – II P / 19
O Vrangendael-Sittard – Christus’ Hemelvaart – Assendelft (1748) – I / 8
O Wijlre – St. Gertrudiskerk – Müller (1861) – II P / 26

Alle orgels zijn in de loop der tijd gerestaureerd en/of uitgebreid door verschillende orgelbouwers.

U wordt in de gelegenheid gesteld bovengenoemde orgels 30 minuten te bespelen.
Bij aanmelding gelieve u aan te geven welk orgel u wilt bespelen en in geval van meerdere orgels de voorkeursvolgorde. Met voorkeuren zoals tijdstippen en tijdspanne tussen orgels kan de organisatie geen rekening houden, er zal op basis van praktische haalbaarheid een indeling worden gemaakt, waarbij ook moet worden meegewogen dat er op deze dag in de deelnemende kerken nog reguliere diensten (zoals uitvaarten) kunnen worden gepland. Voor de goede orde wordt alvast meegedeeld dat over het algemeen de bespelingen vanaf 10.00 uur mogelijk zullen zijn, m.u.v. het orgel in de Sint Servaas te Maastricht dat eerst vanaf het middaguur beschikbaar zal zijn.
In alle gevallen geldt dat u -om in aanmerking te komen voor bespeling- een bedrag van € 5,- pér orgel bij opgave dient over te maken op bankrekeningnummer:
NL77 RABO 0104 9468 49 t.n.v. Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg
o.v.v. Open Orgeldag 2023. Als er geld is overgemaakt voor een speelwens die niet vervuld kan worden, zal het overgemaakte geld teruggestort worden.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dan kunt u zich uitsluitend per e-mail aanmelden bij: secretaris@stichting-sol.nl t/m 26 juli 2023, op welke datum uw betaling ook op de rekening dient te zijn gestort.
De organisatie behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze dag in te delen, u kunt geen rechten ontlenen aan de gedane opgave.

Ná 26 juli 2023 zal zo spoedig mogelijk het speelrooster aan u bekend worden gemaakt.

Naam deelnemer: ___________________________________________________

Woonplaats: _________________________________________________________

Te bespelen instrumenten: __________________________________________

Mobiel Telefoonnummer: ___________________________________________

E-mail adres: ________________________________________________________